top of page
אופרטיבה ייעוץ אסטרטגי ניהול משברים ממשלה

במסגרת שירותי הייעוץ האסטרטגי של אופרטיבה GOV, אנחנו מלווים גופים ממשלתיים (משרדי ממשלה, חברות ורשויות) וארגונים ציבוריים מובילים בתחומם.

המרכיב המרכזי בפעילותנו עם הגופים הממשלתיים והציבוריים הוא בניית אסטרטגיה והוצאתה לפועל אל מול הציבור הישראלי, בין היתר באמצעות פעילות תקשורתית, שימוש בשיווק דיגיטלי, מחקרי דעת קהל ויצירת מגע ישיר עם הציבור.

תחום זה מביא לנו סיפוק רב בשל תרומה, גם אם מועטה, לשיפור השירות הממשלתי לתושבי ישראל.

bottom of page