© 2016 by Operativa

במסגרת שירותי הייעוץ האסטרטגי של אופרטיבה TECH, אנחנו מלווים סטארטאפים (חברות הזנק) בצמתים החשובות ביותר: גיוס בשלבי A ROUND ו-B ROUND.​

המרכיב המרכזי בפעילותנו עם היזמים הוא הכנת החברה לגיוס באמצעות בחינת התכנית העסקית, הכשרת הדמויות המרכזיות, בניית עזרים שיווקיים (Presentation, Onepager) והליווי הצמוד בחיבור למשקיעים רלוונטיים (קרנות, תאגידים וכיו"ב) עד להגעה ליעד- הצלחה בגיוס.